The Future of Planning, 24 maj 2023

The Future of Planning, 24 maj 2023

Är du intresserad av att lära dig om trender och det senaste inom planering och styrning? Markera då den 24 maj i din kalender. Vi hälsar dig varmt välkommen att delta på Intitos event “The Future of Planning”. 

Tag chansen att samtala med några av marknadens experter, ta del av trender och utbyt idéer och erfarenheter med andra kunder. 

När: 24 maj 12:00-17:00 med efterföljande mingel

Var: Van der Nootska Palatset, Stockholm

Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla som har ett intresse för frågor runt planering och styrning.


Dagens agenda

12:00-13:00     Gemensam lunch

13:00-13:10      Välkomna

13:10-13:45      Hållbarhetsrapportering från A till Ö med en standardiserad mall från GRI eller ESRS

David Pretorius, från Intito, visar hur en och samma plattform kan användas från elräkning till årsrapport och samtidigt bidra med guidning och processtöd under insamling av data till rapportering enligt standardmallar från tex GRI eller EFRAG.
CSRD är en det av EU beslutade regelverket för rapportering av ESG. Detta innefattar exempelvis rapportering av el- och vattenförbrukning, mänskliga rättigheter, jämställdhet och korruption.  
Att använda sig av en standardmall är ett effektivt sätt för att upprätta en hållbarhetsredovisning och förbättra relationen med viktiga intressenter. En tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärka förtroendet, men är samtidigt omfattande och krävande arbete.


13:45-14:15      Få insikter och optimera bolagets rörelsekapital

Möt Johan och Alexander, två erfarna experter som hjälper bolag att nå rätt balans mellan rörelsekapital och rörelseresultat. Varför är detta viktigt? Ökande kapitalkostnader, högre materialkostnader och störda försörjningskedjor har förändrat synen på rörelsekapital. “Business as usual” är inte längre ett alternativ. Företag måste hitta sätt att arbeta smartare. 

Under denna session kommer Johan och Alexander att prata om hur SETPOINT Solutions hjälper till att automatiskt samla in, rensa, analysera och presentera ett företags transaktionsdata, vilket ger realtidsanalys, prognoser och strukturerade insikter om rörelsekapital och dess optimala nivå – dess Setpoint.


14:15-14:30      Kaffepaus


14:30-15:00      Lantmännen – Spara tid och undvik fel i din rapporteringsprocess

Så arbetar Lantmännen för att spara tid och att undvika fel i rapporteringsprocessen

I denna presentation berättar Anton och Mattias om hur Lantmännen sparar tid och ökar kvaliteten i det återkommande arbetet med att ta fram rapporter i samband med bokslut. Inom ett par minuter efter det att böckerna har stängts så har Lantmännen en första version av PowerPoint-presentationer redo för både koncern och bolag. Lantmännen använder Cognos Controller och IBM Planning Analytics. 


15:00-15:30      IBM Product Management – “Future strategy and vision of IBM Business Analytics”

IBM Soufiane Azizi is Program Director, Product Management at IBM. In his presentation, Soufiane will highlight the strategic relevance of the Business Analytics portfolio (Cognos, Planning and Controller) at IBM and share his vision for their evolution to address changing market needs.


15:30-16:15      Sobi – skapa förutsättningar för en högre ”forecast accuracy” med statistiskt beräknade prognoser

Lyssna på Caroline Wikefeldts intressanta berättelse om hur Sobi effektiviserat sin prognosprocess som omfattar över 100 personer. Prognosen omfattar bland annat hur många artiklar som ska säljas inom respektive land för kommande månader/år. Med hjälp av en lösning från Intito kan användarna numera ta del av statistiskt beräknade prognoser som ger ett bra stöd för användarna samt i förlängningen säkerställer en bättre träffsäkerhet i Sobis säljprognos. Detta i sin tur är en garant för att spara tid och kostnader. Vi har äntligen kommit till ett läge där vi ger oss själv förutsättningar att lägga mer tid på värdeskapande analys, säger Caroline.  


16:15-16:45      Christoph Hein, TM1 Fanboy – More than finance – how the PA ecosystem delivers value for all departments of your company

Planning Analytics (PA) is often seen as a finance tool or an extension of Excel. But truth be told it is so much more. It is a data platform for a multitude of use cases in the area of simulation, planning and analytics for every department in your organization. It fits into your processes and does not expect you to change for processes according to the tool. This presentation will highlight the variety of applications that can be built upon PA and the countless add-ons and integrations available in the PA ecosystem. 


16:45 ->              Mingla med deltagare och talare under trevliga förhållanden med dryck och lättare förtäring


Anmäl dig nedan!